Author - آدیومنت

بربت و تمدن‌ها

ریشه های ساز عود و بربت را باید در تمدن‌های کهن غرب آسیا جستجو کرد. نتایج کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان شناسی در تمدن و فرهنگ سومریان، آشوریان و بابل...

تاریخچه‌ی دوتار

داستان نام گذاری دو تار چند روایت حقیقی و مجازی با خودش داره. از افسانه باباقنبر که ساز بدون صدایی ساخت و شیطان به او کمک کرد که صدایی...

You've just added this product to the cart: